Mjölk Design

MJÖLK DESIGN

En Digital designer med erfaring fra et av Norges største forbrukernettsteder klikk.no.

Her har han fordypet seg og vært en stor bidragsyter innenfor interaksjonsdesign og design. Han ønsker alltid å levere eksepsjonelle brukeropplevelser gjennom godt samspill mellom design og brukerinnsikt.

Jobber strukturert og lar ikke tilfeldigheter være med på å styre resultatet.
«Knowledge is everything»

En idérik og faglig sterk person, samt en god bidragsyter til både store og små prosjekter. Dyktig på samarbeid og knytter sterke bånd med mennesker uavhengig av setting og miljø.

MJÖLK DESIGN

it's all about the visibility

Tel: 968 39 015

E-post: hei@mjolkdesign.no

Orgnr: 997 071 794Device